1 » منوی اصلی


موسسه آموزش عالی روزبه برگزار می نماید : سخنرانی با موضوع "نقش مکتب امام حسین(ع) در دانش خانواده" با حضور جناب آقای دکتر هومن کریملوشنبه (ق.ظ 00:00) 07\09\1394

موسسه آموزش عالی روزبه برگزار می نماید :

سخنرانی با موضوع

"نقش مکتب امام حسین(ع) در دانش خانواده"

با حضور جناب آقای دکتر هومن کریملو

زمان:روز یکشنبه مورخ 08/09/94 ساعت 13:00الی13:30

 

مکان:سالن همایش موسسه آموزش عالی روزبه تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©