1 » منوی اصلی


جلسه ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مکانیکدوشنبه (ق.ظ 00:00) 15\06\1395

اطلاعیه

جلسه ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مکانیک که اساتید راهنمای ایشان جناب آقای دکتر محرمی،دکتر محمدی و دکتر آیت اللهی می باشند.

روز شنبه مورخ 95/06/27 ساعت15:00 برگزار خواهد شد.

 

 تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©