1 » منوی اصلی


کسب مقام سوم در لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه های زنجان را به مربی و اعضای تیم موسسه ،صمیمانه تبریک عرض می نمائیم.شنبه (ق.ظ 00:00) 07\06\1394

کسب مقام سومدر لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه های زنجانرا به مربی و اعضای تیم موسسه ،صمیمانه تبریک عرض می نمائیم.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©