1 » منوی اصلی


سانحه ی دلخراش حریق و غرق شدن کشتی نفتکش سانچی که موجب پرواز 32 خدمه ی آن به ساحل آرام ابدیت گردید،را تسلیت عرض می نمائیم.دوشنبه (ق.ظ 00:00) 25\10\1396

 تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©