1 » منوی اصلی


به اطلاع دانشجویانی که در ترم تابستانی واحد کار آموزی اخذ نموده اند می رساند :دوشنبه (ق.ظ 00:00) 21\04\1395

اطلاعیــــــــه

 

به اطلاع دانشجویانی که در ترم تابستانی واحد کار آموزی اخذ نموده اند می رساند :

 

جهت دریافت معرفی نامه از تاریخ ۹۵/۴/۲۳ لغایت ۹۵/۴/۳۰ به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نمایید .تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©