1 » منوی اصلی


برگزاری اردوی تفریحی قلعه روخان رشته کامپیوتر و حسابداریسه شنبه (ق.ظ 00:00) 09\02\1393

اردوی تفریحی قلعه رودخان

دانشجویان رشته های کامپیوتر و حسابداری می توانند جهت ثبت نام و شرکت در این اردو از تاریخ 93/2/8 تا تاریخ 93/2/20 به واحد روابط عمومی موسسه مراجعه نمایند.

زمان حرکت :

جمعه مورخ 93/2/26 ساعت 4:30 بامداد

مکان حرکت :میدان آزادی تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©