1 » منوی اصلی


ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان کارشناسی نا پیوسته به اطلاع می رساند زمان ثبت نام از تاریخ 97/06/20لغایت 97/06/21می باشد.سه شنبه (ق.ظ 00:00) 20\06\1397تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©