1 » منوی اصلی


افتخاری دیگر برای موسسه آموزش عالی روزبه از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری،موسسه آموزش عالی روزبه به عنوان دبیر خانه منطقه 3 انتخاب شد:پنج شنبه (ق.ظ 00:00) 08\05\1394

افتخاری دیگر برای موسسه آموزش عالی روزبه

از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری،موسسه آموزش عالی روزبه به عنوان دبیر خانه منطقه 3 انتخاب شد:

 

اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نظر دارد دبیر خانه ی منطقه ی 3

 موسسات آموزش عالی غیر دولتی، غیر انتفاعی کشوری را در دانشگاه روزبه راه اندازی نماید.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه طبق دستورالعمل اجرایی معاونت اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم مقرر شده است که  در راستای وحدت رویه و انجام هماهنگی های لازم درامور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی، غیرانتفاعی این دانشگاه ها به 9 منطقه تفکیک شوند که موسسه آموزش عالی روزبه به عنوان دبیر خانه ی منطقه سه انتخاب شده است.

 

شایان ذکر است در ارتباط  با همین موضوع  جلسه ای روز دوشنبه مورخ26/5/94 باحضور دکتر حسین میرزایی مدیر کل فرهنگی اجتماعی و ضمیری مسؤل دبیر خانه دانشگاه ها در موسسه ی آموزش عالی روزبه برگزار خواهد شد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©