1 » منوی اصلی


آیین نامه امتحاناتسه شنبه (ق.ظ 00:00) 16\03\1396

♣♣♣کارت ورود به جلسه امتحان از مورخ 96/03/11 از طریق وب سایت موسسه قابل دریافت می باشد.

اکیدا یادآوری می گردد دانشجویان فقط تا تاریخ 96/03/17 فرصت دارند،جهت رفع نواقص آموزشی و مالی به واحدهای مربوطه مراجعه کنند.

 

ارائه کارت ورود به جلسه امتحان در کلیه امتحانات ضروری بوده و عواقب ناشی از عدم همراه داشتن آن، به عهده دانشجو می باشد.                                                                                                                                                       تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©