1 » منوی اصلی


♠️♠️ اطلاعیه مهمدوشنبه (ق.ظ 00:00) 19\07\1395

اطلاعیه مهم

بنابر اطلاعیه سازمان محترم سنجش ، ثبت نام تکمیل ظرفیت با مراجعه به سایت این سازمان به آدرس : sanjesh.org در کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ، تا پایان ساعت 24 روز شنبه مورخ 95/7/24 تمدید شد.

 

                                                                                                                             روابط عمومی"موسسه آموزش عالی روزبه"تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©