1 » منوی اصلی


ارسال اطلاعیه ها و اخبار از طریق پست الکترونیکسه شنبه (ق.ظ 00:00) 03\02\1392

قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به اینکه در نسخه جدید سایت موسسه امکان ارسال اطلاعیه ها و اخبار موسسه از طریق پست الکترونیک فراهم شده است ، جهت اطلاع رسانی سریعتر دانشجویانی که تمایل داشته باشند تا آخرین اخبار را از طریق پست الکترونیک دریافت کنند می توانند نشانی پست الکترونیک خود را در خبرنامه سایت ثبت نمایندتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©