1 » منوی اصلی


پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون کنکور در موسسه آموزش عالی روزبهشنبه (ق.ظ 00:00) 25\03\1392

پذیرش دانشجوی کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد بدون کنکور

(مختص دانشجویان ممتاز)

"موسسه آموزش عالی روزبه زنجان"

دراجرای ماده 2 آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر وزارت علوم

    تحقیقات فناوری  ، علاوه برپذیرش دانشجوازطریق کنکور سراسری کارشناسی ارشد وکارشناسی ناپیوسته، ازبین

    فارغ التحصیلان ممتاز ویا رتبه اول کارشناسی  وکاردانی ناپیوسته مطابق دستورالعمل ذیل در رشته های مشروحه دانشجو

    می پذیرد.

الف-ضوابط وشرایط ورود به کارشناسی ارشد

* دانشجوی ممتازدوره کارشناسی پیوسته  که پس ازگذران شش نیمسال تحصیلی، (باگذراندن حداقل 100) واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزده درصد برتردانشجویان هم رشته وهم ورودی خود باشند وحداکثردرمدت 8 نیمسال تحصیلی دانش آموخته باشند.

* رتبه اول تا سوم نهائی جشنواره های  معتبرعلمی ازقبیل خوارزمی ،جوان خوارزمی ،رازی وفارابی

* دانشجویان نمونه کشوری

*دانشجوی رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته دربین دانشجویان هم رشته وهم ورودی دانشگاه محل تحصیل که پس از سه نیمسال دارای میانگین کل حداقل هفده باشد وحداکثر در چهارنیمسال تحصیلی دانش آموخته شود ودردوره کاردانی به لحاظ میانگین کل جزده درصد برترباشد.

ب- ضوابط وشرایط ورود به کارشناسی ناپیوسته وپیوسته

*دانشجوی رتبه اول دوره کاردانی ناپیوسته بامعدل کتبی نهائی دوره متوسطه حداقل هفده، به شرطی که دربین دانشجویان هم رشته وهم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود پس از سه نیمسال تحصیلی دارای میانگین کل حداقل  هجده وحداکثر ظرف چهار نیمسال دانش آموخته شود.

* دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی

* رتبه اول تا سوم نهائی جشنواره های  معتبرعلمی ازقبیل خوارزمی ،جوان خوارزمی ،رازی وفارابی

*دانشجویان نمونه کشوری (دوره کاردانی)

رشته های کارشناسی وکارشناسی ارشد که پذیرش در آنها انجام می پذیرد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

مهندسی معماری

معماری

معماری

مهندسی  الکترونیک

عمران

-

-

الکترونیک

-

-

فناوری اطلاعات

-

 

متقاضیان می توانند حداکثر تا10تیر ماه با این موسسه به آدرس زیر تماس حاصل نمائید.

آدرس: زنجان، میدان بسیج،بزرگراه 22بهمن،روبروی ستاد فرماندهی انتظامی،شهرک پونک

شماره تماس:6-7138003-0241(داخلی2)

سایت:www.roozbeh.ac.ir

 تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©