1 » منوی اصلی


قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماریسه شنبه (ق.ظ 00:00) 07\06\1396

قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماری

به اطلاع دانشجویانی که واحد درسی طراحی نهایی (پروژه) را اخذ نموده اند می رساند:

جلسه دفاعیه و تحویل پروژه ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ96/07/18 برگزار خواهد شد.

دانشجویان حتما فرم ژوژمان،فرم ورود نمره خود را به همراه داشته باشند.

ضمنا انجام مراحل اداری،تایید فرم نمره و پروژه صحافی شده طبق فرم ساختار پروژه و ثبت نمره تا روز پنجشنبه مورخ96/07/27 امکان پذیر خواهد بود.

دانشجویانی که تا تاریخ مشخص شده اقدام به انجام مراحل اداری و تایید فرم ننمایند طبق ضوابط با آنها برخورد خواهد شد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©