1 » منوی اصلی


ویژه روز دانشجو نـمایـشگاه بیـن المـللی ELECOMP 2014چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 12\09\1393

ویژه روز دانشجو

نـمایـشگاه بیـن المـللی

ELECOMP 2014

دانشجویان عزیز می توانند جهت شرکت و ثبت نام در این بازدید از تاریخ 9/9/92 تا تاریخ 13/9/92 به واحد روابط‌ عمومی موسسه مراجعه نمایند.

 

زمان برگزاری نمایشگاه: روزسه شنبه مورخ 18/9/93تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©