1 » منوی اصلی


مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام (کاردانی پیوسته)چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 17\06\1395

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام (کاردانی پیوسته)

 

1-اصل و4برگ تصویرمدرک دیپلم  وریزنمرات

2- اصل و تصویر شناسنامه (تمام صفحات)

3- اصل و تصویر کارت ملی

4- 7قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده

5-کارت پایان خدمت یا معافیت جهت آقایان

6-رسید پستی تائیدیه تحصیلی

 

                                تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©