1 » منوی اصلی


پذیرش 142 نفر از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی روزبه در آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاه‌های معتبر سراسر کشور را به کلیه مدیران گروه،شنبه (ق.ظ 00:00) 03\07\1395

کارشناسی ارشد.pdf161.6709 kbتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©