1 » منوی اصلی


ساعات حضور اساتيد واحدهاي پروژه و کارآموزيسه شنبه (ق.ظ 00:00) 01\05\1392

ساعات حضور اساتيد واحدهاي پروژه و کارآموزي دانشگاه روزبه جهت نيمسال تحصيلي تابستان92-91 از مورخه 92/5/1

 

 

رديف

نام درس

استاد مربوطه

رشته تحصيلي

روز حضور

ساعت

1

کارآموزی و پروژه

استاد سيدپيمان عمادي

کامپيوتر و ICT

چهارشنبه2/5/92

12- 10 

2

کارآموزی و پروژه

استاد دشتي

معماري

سه شنبه 1/5/92

13:30 - 12:30

3

کارآموزی و پروژه مالي

استاد علي محمدي

حسابداري

پنج شنبه 3/5/92

12- 11  

4

کارآموزی و پروژه

استاد منظمي

برق- الکترونيک

 پنج شنبه 3/5/92

12 - 10

5

کارآموزی و پروژه

استاد خان بابايي

عمران

چهار شنبه 2/5/92

17 - 15:30

6

کارآموزی و پروژه

استاد جباري

برق- قدرت

دوشنبه 7/5/92

12- 11    

7

کارآموزی و پروژه

استاد فقيهي

مکانيک

سه شنبه 1/5/92

12:30- 10:30

 

·        ضمناً ساعت حضور اساتید دیگر متعاقباً اعلام می گردد.

 تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©