1 » منوی اصلی


قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک ورودی 901و 902دوشنبه (ق.ظ 11:14) 24\04\1392

قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک

ورودی 901و 902

(دیپلمه های کار و دانش)

ضروری است این دسته از دانشجویان دروس جبرانی ذیل را اخذ نمایند

مبانی برق و شبکه های الکتریکی        3واحد*

مبانی و اصول عملکرد ماشین های الکتریکی     3 واحد*

مهلت اخذ دروس مربوطه تا پایان 92/4/30می باشد

در صورت هر گونه مشکل به مدیر گروه آقای جباری مراجعه نمایندتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©