1 » منوی اصلی


قابل توجه دانشجویان کلاس ریخته گری و گارگاه سرکار خانم ولیبگلودوشنبه (ق.ظ 00:00) 10\09\1393

قابل توجه دانشجویان کلاس ریخته گری و گارگاه

سرکار خانم ولیبگلو

بازدید از شرکت سرب و روی استان زنجان

زمان: روز چهارشنبه  مورخ12/09/93ساعت10:30صبح

 

مکان: موسسه آموزش عالی روزبهتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©