1 » منوی اصلی


آغاز ثبت نام حج عمره دانشگاهیاندوشنبه (ق.ظ 00:00) 06\08\1392

ثبت نام حج عمره دانشگاهیان از تاریخ 92/8/5 لغایت 92/8/15 از طریق سایت

www.labbayk.com

از بین متقاضیان سه گروه پسر مجرد-دانشجویان متاهل-اساتید صورت خواهد گرفت.

دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد روابط عمومی موسسه مراجعه نمایند.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©