1 » منوی اصلی


ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته به اطلاع می رساند مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام به شرح ذیل می باشد:چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 21\06\1397تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©