1 » منوی اصلی


اطلاعیه مهم در خصوص درخواست افزایش سنواتشنبه (ق.ظ 00:00) 12\11\1392

اطلاعیه مهم

دانشجویان گرامی جهت درخواست افزایش سنوات و مجوز ادامه تحصیل

فقط از تاریخ 92/12/1الی 92/12/2به آموزش مراجعه نمایند.            

 تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©