1 » منوی اصلی


سانس آزاد پینگ پنگ ویژه اســـــــــاتید و پرسنــــــــــلپنج شنبه (ق.ظ 00:00) 21\03\1394

سانس آزاد پینگ پنگ

ویژه اســـــــــاتید و پرسنــــــــــل

یکشنبه هر هفته از ساعت 15:30 الی 17:00

 

سالن پینگ پنگ موسسه آموزش عالی روزبه تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©