1 » منوی اصلی


برگزاری مسابقات مچ اندازی و طناب کشی دومین دوره المپیاد ورزشی موسسه روزبهدوشنبه (ق.ظ 00:00) 27\08\1392

برگزاری مسابقات مچ اندازی دومین دوره المپیاد ورزشی بین دانشجویی موسسه روزبه

علاقمندان (خانم و آقا) می توانند جهت شرکت و ثبت نام در مسابقات از تاریخ 92/8/25 لغایت 92/9/4 همه روزه از ساعت 9 الی 15 به واحد تربیت بدنی مراجعه نمایند:

شرایط شرکت در مسابقه :

وزن آزاد می باشد

تاریخ برگزاری مسابقات :    روز سه شنبه مورخ 92/9/5 ساعت 14

مکان برگزاری مسابقات : موسسه آموزش عالی روزبه

جوایز مسابقه مچ اندازی

نفر اول    1/500/000 ریال

نفر دوم    1/000/000 ریال

نفر سوم   800/000  ریال

نفر چهارم   600/000   ریال

نفر پنجم     500/000   ریال

برگزاری مسابقات طناب کشی دومین دوره المپیاد ورزشی بین دانشجویی موسسه روزبه

علاقمندان (خانم و آقا)  می توانند جهت شرکت و ثبت نام در مسابقات از تاریخ 92/8/25 لغایت 92/9/1 همه روزه از ساعت 9 الی 15 به واحد تربیت بدنی مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مسابقات :

1- وزن آزاد می باشد

2- هر تیم شش نفر

تاریخ برگزاری مسابقات : روز شنبه مورخ 92/9/2 ساعت 13

مکان برگزاری مسابقات : موسسه آموزش عالی روزبه

جوایز

تیم اول       4/000/000      ریال

تیم دوم      3/500/000       ریال

تیم سوم    3/000/000       ریال

 

 تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©