1 » منوی اصلی


اطلاعیه مهم انتخاب واحد دانشجویان تربیت بدنی ورودی سال 93 از مورخ 10شهریور آغاز می گردد.شنبه (ق.ظ 00:00) 07\06\1394

انتخاب واحد دانشجویان تربیت بدنی ورودی سال 93 از مورخ 10شهریور آغاز می گردد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©