1 » منوی اصلی


شماره دانشجویی دانشجویان ورودی بهمن 92دوشنبه (ق.ظ 00:00) 28\11\1392

دانشجویان می توانند از تاریخ 92/11/30 با مراجعه به سیستم آموزش و با وارد کردن شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور ، انتخاب واحد خود را مشاهده نمایند.

 

کارشناسی ارشد

 

 کارشناسی پیوسته

 

کارشناسی ناپیوسته

 

کاردانی ناپیوسته

 

کاردانی پیوسته

 

 

 تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©