1 » منوی اصلی


دانشجوان محترم کارشناسی ارشدچهارشنبه (ق.ظ 00:00) 10\08\1396

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

ضروریست پیش از ارائه فرم اعلام آمادگی برای دفاع،حداقل در سه جلسه دفاع مربوط به سایر دانشجویان حضور یابند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         مدیر تحصیلات تکمیلیتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©