1 » منوی اصلی


ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع کلیه دانشجویان،اساتید و پرسنل گرامی می رساند:سه شنبه (ق.ظ 00:00) 23\03\1396

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع کلیه دانشجویان،اساتید و پرسنل گرامی می رساند:

روز چهارشنبه مورخ 96/03/24 امتحان رأس ساعت 9:00 برگزار خواهد شد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©