1 » منوی اصلی


به اطلاع دانشجویان استاد خانم صبوحی می رساند: منبع امتحانی درس جامعه شناسی فقط جزوه نوشته شده در کلاس درس مربوطه می باشد.شنبه (ق.ظ 00:00) 05\04\1395

به اطلاع دانشجویان استاد خانم صبوحی می رساند:

 

منبع امتحانی درس جامعه شناسی فقط جزوه نوشته شده در    کلاس درس مربوطه می باشد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©