1 » منوی اصلی


واحد تربیت بدنی موسسه آموزش عالی روزبه در نظر دارد به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان اقدام به برگزاری مسابقه شطرنج نماید .دوشنبه (ق.ظ 00:00) 11\03\1394

واحد تربیت بدنی موسسه آموزش عالی روزبه به مناسبت میلاد.docx22.40527 kbتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©