1 » منوی اصلی


برگزاری کلاس درس معارف اسلامی(2) با حضور جناب آقای دکتر مسعود کریملو و دانشجویان در منزل جانباز بزرگوار انقلاب اسلامی جناب آقای حاج قاسم علی فیلوچهارشنبه (ق.ظ 00:00) 28\08\1393

 

 تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©