1 » منوی اصلی


غیر فعال شدن پروفایل دانشجویانی که نقص پرونده دارندشنبه (ق.ظ 00:00) 18\03\1392

دانشجویانی که دارای نقص مدارک پرونده ای از جمله مدرک تحصیلی هستند و یا وضعیت نظام وظیفه آنها نا معلوم است ، پروفایلشان در سیسم آموزش غیر فعال بوده و قادر به مشاهده نمرات خود نخواهند بود .لذا ضروری است هرچه سریعتر جهت رفع نقص مدرک به بایگانی یا واحد نظام وظیفه مراجعه نمایندتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©