1 » منوی اصلی


ثبت نام اردوی پنجمین نمایشگاه سالانه کتاب دانشگاهی تهرانچهارشنبه (ق.ظ 00:00) 21\08\1393

پنجمین نمایشگاه سالانه کتاب دانشگاهی تهران

اردوی علمی- تفریحی یک روزه

ویژه دانشجویان ممتاز ، مدال آوران، فعالان علمی و فرهنگی

زمان حرکت : راس ساعت 4:00صبح روز پنجشنبه مورخ 93/8/29

مکان حرکت: بلوارآزادی

دانشجویان می توانند جهت ثبت نام تا مورخ 93/8/26 به واحد

 

روابط عمومی موسسه مراجعه نمایند.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©