1 » منوی اصلی


صفحه امور کلاسی

شنبه (ق.ظ 09:19) 04\03\1398

خط مشی : این بخش مخصوص مشاهده آخرین اطلاعیه های امور کلاسی موسسه، برای مثال اطلاعیه های عدم تشکیل کلاسها و یا تشکیل کلاسهای جبرانی و مواردی از این دست می باشد. در این صفحه لیستی از سر تیترها و به تفضیل در پایین صفحه مشروح آخرین اطلاعیه های امور کلاسی منتشر شده در سایت موسسه اموزش عالی روزبه زنجان قرار می گیرد و هر یک از موارد موجود امکان انتخاب شدن برای مشاهده با جزئیات بیشتر و بهتری را دارند. با انتخاب هر یک از سرتیترها و یا مشروح آنها در پایین صفحه، متن آن اطلاعیه در کادر ویژه آن در بالای صفحه با جزئیات بیشتر و بهتری نمایان خواهد شد. از امکانات ویژه این بخش امکان چاپ و یا ارسال هر یک از موارد به شخص دیگر از طریق پست الکترونیکی فراهم شده است.

یکشنبه (ق.ظ 00:00) 16\08\1395
عدم تشکیل کلاس


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 16\08\1395
عدم تشکیل کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 12\08\1395
عدم تشکیل کلاس


دوشنبه (ق.ظ 00:00) 10\08\1395
عدم تشکیل کلاس


دوشنبه (ق.ظ 00:00) 10\08\1395
عدم تشکیل کلاس


دوشنبه (ق.ظ 00:00) 10\08\1395
عدم تشکیل کلاس


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 25\07\1395
عدم تشکیل کلاس


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 18\07\1395
عدم تشکیل کلاس


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 18\07\1395
عدم تشکیل کلاس


شنبه (ق.ظ 00:00) 17\07\1395
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید


شنبه (ق.ظ 00:00) 17\07\1395
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 14\07\1395
تغییر ساعت کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 14\07\1395
عدم تشکیل کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 14\07\1395
عدم تشکیل کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 14\07\1395
عدم تشکیل کلاس


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 11\07\1395
عدم تشکیل کلاس


شنبه (ق.ظ 00:00) 20\06\1395
شروع کلاسهای کارگاهی


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 24\05\1395
عدم تشکیل کلاس و کلاس جبرانی


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 24\05\1395
عدم تشکیل کلاس و کلاس جبرانی


سه شنبه (ق.ظ 00:00) 22\04\1395
برنامه ارائه سمینار دانشجویان ارشد مکانیک


شنبه (ق.ظ 00:00) 25\02\1395
عدم تشکیل کلاس


شنبه (ق.ظ 00:00) 25\02\1395
عدم تشکیل کلاس


شنبه (ق.ظ 00:00) 25\02\1395
عدم تشکیل کلاس


شنبه (ق.ظ 00:00) 25\02\1395
عدم تشکیل کلاس


شنبه (ق.ظ 00:00) 25\02\1395
عدم تشکیل کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 22\02\1395
کلاس جبرانی


سه شنبه (ق.ظ 00:00) 31\01\1395
عدم تشکیل کلاس


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 15\01\1395
کلاس جبرانی


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 15\01\1395
عدم تشکیل کلاس


شنبه (ق.ظ 00:00) 01\12\1394
تغییر زمان کلاس


سه شنبه (ق.ظ 00:00) 20\11\1394
عدم تشکیل کلاس


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 18\11\1394
زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال 941


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 18\11\1394
عدم تشکیل کلاس


سه شنبه (ق.ظ 00:00) 29\10\1394
امتحان عملی استاد ملکی و استاد اسداله نیا


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 25\09\1394
تغییر ساعت کلاس


سه شنبه (ق.ظ 00:00) 24\09\1394
عدم تشکیل کلاس


شنبه (ق.ظ 00:00) 14\09\1394
عدم تشکیل کلاس


شنبه (ق.ظ 00:00) 07\09\1394
عدم تشکیل کلاس


شنبه (ق.ظ 00:00) 07\09\1394
عدم تشکیل کلاس


شنبه (ق.ظ 00:00) 07\09\1394
عدم تشکیل کلاس


دوشنبه (ق.ظ 00:00) 02\09\1394
عدم تشکیل کلاس


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 01\09\1394
عدم تشکیل کلاس


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 01\09\1394
عدم تشکیل کلاس


شنبه (ق.ظ 00:00) 30\08\1394
کلاس جبرانی


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 20\08\1394
عدم تشکیل کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 20\08\1394
عدم تشکیل کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 20\08\1394
عدم تشکیل کلاس


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 17\08\1394
عدم تشکیل کلاس


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 17\08\1394
عدم تشکیل کلاس


سه شنبه (ق.ظ 00:00) 12\08\1394
عدم تشکیل کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 06\08\1394
عدم تشکیل کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 06\08\1394
عدم تشکیل کلاس


دوشنبه (ق.ظ 00:00) 04\08\1394
عدم تشکیل کلاس


دوشنبه (ق.ظ 00:00) 04\08\1394
عدم تشکیل کلاس


دوشنبه (ق.ظ 00:00) 27\07\1394
عدم تشکیل کلاس


دوشنبه (ق.ظ 00:00) 27\07\1394
تعطیلی کلاسها


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 26\07\1394
عدم تشکیل کلاس


یکشنبه (ق.ظ 00:00) 26\07\1394
عدم تشکیل کلاس


شنبه (ق.ظ 00:00) 25\07\1394
عدم تشکیل کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 22\07\1394
عدم تشکیل کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 22\07\1394
عدم تشکیل کلاس


سه شنبه (ق.ظ 00:00) 21\07\1394
عدم تشکیل کلاس


دوشنبه (ق.ظ 00:00) 20\07\1394
عدم تشکیل کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 15\07\1394
تغغییر زمان کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 15\07\1394
عدم تشکیل کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 15\07\1394
عدم تشکیل کلاس


چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 18\06\1394
زمان شروع کلاسها
تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©