درباره ما ارتباط با دانشگاه

ارتباط با دانشگاه

آدرس: زنجان، شهرک پونک، موسسه آموزش عالی روزبه

تلفن: 02433038003 الی 7      فکس: 2433038002

کد پستی: 4516357517

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد