قابل توجه دانشجویان گرامی(سقف واحد)

فایل دانشجویان کاردانی _کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ورودی ۹۷۱ و قبل از آن و همینطور فایل دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی ۹۵۱ و قبل از آن به دلیل اتمام سنوات غیر فعال شده و مجاز به انتخاب واحد نمی باشد .
:sparkle::sparkle::sparkle:لذا ضروری است نامبردگان قبل از انتخاب واحد از طریق سامانه سجاد در خواست مجوز سنوات نموده و کد رهگیری مربوطه را جهت فعال شدن فایل انتخاب واحد به آموزش تحویل دهند .
:sparkle::sparkle::sparkle:همچنین دانشجویان ۲ترم مشروط و یا بیشتر ضروریست جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل از طریق سامانه سجاد اقدام و کد رهگیری را تحویل آموزش دهند.

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد