امتحانات پایان ترم

قابل توجه دانشجویان عزیز و گرامی با توجه به نزدیک شدن فصل امتحانات پایان ترم به موارد ذیل دقت نمایید:

1- تاییدیه انتخاب واحد خود را در صفحه  آموزشی مربوط به خودتان بررسی نمایید و در صورت هرگونه مشکل سریعاً با واحد امور آموزش تماس بگیرید .

2- در صورت عدم تسویه مالی قادر به شرکت در جلسه امتحانی نخواهید بود جهت رفع مشکل سریعا با واحد امور مالی تماس بگیرید.

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد