امتحانات پایان ترم

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند کارت ورود به جلسه امتحانات از مورخ ۱۴۰۰/۳/۵  قابل دسترسی خواهد بود لذا ضروری است دانشجویان تا مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ جهت رفع مشکلات آموزشی و مالی اقدام نمایید.

1-لازم به توضیح است  ارائه کارت ورود به جلسه امتحانی هر درس به استاد مربوطه الزامی و صرفاً دانشجویانی که کارت ورود به جلسه را به استاد ارسال نمایند می توانند در جلسه امتحانات شرکت نمایند.

2-حتما تاریخ و ساعت امتحانات را طبق  کارت ورود به جلسه کنترل نمایید و سپس با توجه به زمان های ثبت شده در کارت جلسه آزمون در امتحانات شرکت نمایید.

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد