پرسشنامه کوتاه شده موج چهارم طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان

به نام خالق انديشه و مهر دانشجوی گرامی؛ شما در طرح پژوهشی «بررسی سیمای زندگی دانشجویان» شرکت کرده‌اید. این طرح با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان انجام می‌گیرد. در این پرسشنامه، پاسخ صحیح يا غلط وجود ندارد. لطفا پاسخی را انتخاب کنيد که به بهترين وجه توصیف‌کننده‌ی وضعيت شماست. خواهشمنديم که هيچ سوالی را بدون پاسخ نگذاريد. جهت حفظ رازداری، " نام" افراد خواسته نشده است و داده‌های حاصل از پژوهش نيز به شکل گروهی تجزيه و تحليل خواهد شد. هدف نهايی پژوهش کاربرد اين داده‌‏ها برای ارتقای سلامت روانی- اجتماعی دانشجويان است. پيشاپيش از همکاری شما جهت شرکت در پژوهش و دقت در پاسخگويی صادقانه و دقيق، کمال تشکر را داريم. برای پاسخ بر روی لینک زیر کلیک کنید

تکمیل پرسشنامه

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد