قابل توجه دانشجویان دروس 1و2 تربیت بدنی عمومی و والیبال استاد دولتشاهی روز سه شنبه ساعت 14:00 الی 15:30 در دانشگاه حضور داشته باشند

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد