تقویم آموزشی ترم تابستان ۱۴۰۲

شروع انتخاب واحد ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ پایان انتخاب واحد ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شروع کلاسها ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ پایان کلاسها ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ شروع امتحانات ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ پایان امتحانات ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ تذکرات مهم تشکیل کلاسهای ترم تابستانی منوط به حدنصاب تشکیل کلاس ها خواهد بود. در ترم تابستان جاری دروس عمومی با ماهیت دروس کارآموزی ارائه خواهد شد . حداکثر مجاز واحد برای ترم تابستان ۶واحد میباشد . دانشجویانی که بعد از تاریخ انتخاب واحد و با تاخیر مراجعه نمایند حق انتخاب واحد ندارند .
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد