اطلاعیه مهم زمان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰۱_۱۴۰۰

✅ اطلاعیه مهم زمان حذف و اضافه نیمسال اول  سال تحصیلی۱۴۰۱_۱۴۰۰

✅✅✅ باطلاع کلیه دانشجویان می رساند زمان حذف و اضافه برای کلیه مقاطع تحصیلی ازشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۳(طبق جدول زمان بندی )لغایت جمعه ۱۴۰۰/۰۷/۰۹خواهد بود و دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه بصورت اینترنتی اقدام به حذف و اضافه نمایند.

 ✅✅قابل ذکر است دانشجویان تنها مجاز به حذف 2 درس از بین دروس انتخابی خود هستند و اخذ دروس محدودیتی ندارد.

❌❌ تاکید می گردد زمان حذف و اضافه فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بعد از این تاریخ سامانه انتخاب واحد بطور کامل بسته خواهد شد و عواقب عدم رعایت آن بعهده شخص دانشجو خواهد بود.

❌❌ دانشجویانی که حداقل واحد را اخذ نکرده اند (حداقل 12 واحد برای مقاطع کاردانی و کارشناسی و حداقل 8 واحد برای دانشجویان کارشناسی ارشد) به استثنای دانشجویان ترم آخر، در صورت عدم انتخاب حداقل واحد مذکور، حذف ترم خواهند شد.   

❌ ❌دانشجویانی که اقدام به انتخاب واحد نکنند، در صورت داشتن سنوات تحصیلی و درخواست کتبی دانشجو، برای آنها مرخصی تحصیلی لحاظ خواهد شد در غیراینصورت مطابق با آیین نامه و مقررات برای آنها اقدام خواهد شد.

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد