زمانبندی انتخاب واحد 14001

 

بسیار مهم: انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید در همه رشته ها توسط دانشگاه انجام می شود

 

 

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد