تبریک پذیرفته شدگان جدید و مدارک ثبت نام

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان

کاردانی پیوسته ورودی بهمن

این موسسه به اطلاع می رساند (زمان ثبت نام از یکشنبه 12 بهمن 99)

   مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام به شرح ذیل می باشد :

  1. اصل و4برگ تصویرمدرک دیپلم  وریزنمرات
  2. اصل و تصویر شناسنامه (تمام صفحات)
  3. اصل و تصویر کارت ملی
  4. 5قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
  5. کارت پایان خدمت یا معافیت  جهت آقایان
  6. رسید پستی تائیدیه تحصیلی

 

کارشناسی نا پیوسته ورودی بهمن(زمان ثبت نام از یکشنبه 12 بهمن 99)

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام به شرح ذیل می باشد :

  1. اصل و4برگ تصویرمدرک کاردانی  وریزنمرات
  2. اصل و تصویر شناسنامه (تمام صفحات)
  3. اصل و تصویر کارت ملی
  4. 5قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده

5-وضعیت نظام وظیفه(کارت پایان خدمت با معافیت از خدمت و یا لغو معافیت کاردانی)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد