تبریک پذیرفته شدگان جدید و مدارک ثبت نام

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی موسسه آموزش عالی روزبه، به اطلاع می رساند زمانبندی ثبت نام برای مقاطع مختلف به شرح ذیل می باشد: 

کارشناسی ارشد(از 8 آبان 99 مراجعه به بخش آموزش دانشگاه جهت ثبت نام با مدارک ذیل)

1-اصل و کپی مدرک کارشناسی
2-اصل و کپی مدرک کاردانی(جهت دانشجویان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته)
3-اصل و کپی شناسنامه(تمام صفحات)
4-اصل و کپی کارت ملی
5- 5قطعه عکس 3*4 پشت نویسی شده
6-فرم تاییدیه معدل
7-تاییدیه تحصیلی
8-وضعیت نظام وضیفه (کارت پایان خدمت یا کارت معافیت  از خدمت و یا لغومعافیت تحصیلی مقطع قبلی
)

کاردانی پیوسته (از 20 مهر 99 مراجعه به بخش آموزش دانشگاه جهت ثبت نام با مدارک ذیل)

1- عکس سه در چهار 4 قطعه

2- کپی و اصل کارت ملی

3- اصل شناسنامه تمامی صفحات

4- کپی مدرک دیپلم 4 سری + اصل مدرک دیپلم

5- کپی ریز نمرات دیپلم + اصل ریزنمرات

6- کارت پایان خدمت یا معافیت جهت آقایان

7- رسید پستی تاییدیه تحصیلی

 

کارشناسی پیوسته (از 27 مهر 99 مراجعه به بخش آموزش دانشگاه جهت ثبت نام با مدارک ذیل)

1- دیپلم نظام جدید (3-3-6) و یا دیپلم و پیش دانشگاهی
2- اصل و تصویر شناسنامه (تمام صفحات)
3- اصل و تصویر کارت ملی
4- 4قطعه عکس 3*4پشت نویسی شده
5- وضعیت نظام وظیفه(کارت پایان خدمت با معافیت از خدمت ویا لغو معافیت کاردانی)

 

کارشناسی ناپیوسته (از 24 مهر 99 مراجعه به بخش آموزش دانشگاه جهت ثبت نام با مدارک ذیل)

1- اصل و 4برگ تصویر مدرک کاردانی وریز نمرات
2- اصل و تصویر شناسنامه (تمام صفحات)
3- اصل و تصویر کارت ملی
4- 5 قطعه عکس  3*4پشت نویسی شده
5- وضعیت نظام وظیفه(کارت پایان خدمت با معافیت از خدمت ویا لغو معافیت کاردانی)

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه روزبه می باشد