عکاسی رنگی

عکاسی رنگی

1399/2/15 ساعت 07:43:27

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جلسه اول مهم

1399/3/22 ساعت 13:00:06

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه دوم- رنگ های مکمل در عکاسی رنگی

1399/3/22 ساعت 13:24:06

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه سوم . کنتراست ها رنگی در عکس

1399/3/22 ساعت 14:03:44

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه چهارم . اثرات ذهنی رنگها

1399/3/22 ساعت 14:30:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه پنجم. معانی رنگ ها در عکس

1399/3/22 ساعت 14:46:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

جلسه اول .مفهوم رنگ در عکاسی

1399/8/12 ساعت 10:38:14

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه دوم .فیزیک رنگ

1399/8/12 ساعت 10:44:58

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه سوم : رنگ های اصلی و فرعی در عکاسی

1399/8/12 ساعت 10:49:38

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

جلسه چهارم : کنتراست رنگ ها در عکاسی

1399/8/12 ساعت 10:55:40

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت به همراه صوت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد