اصول حسابداری 2

خلاصه درس اصول حسابداری 2

1399/9/2 ساعت 12:19:35

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

تنخواه گردان

1399/10/3 ساعت 13:52:43

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

صورت مغایرت قسمت اول

1399/10/3 ساعت 13:53:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

صورت مغایرت قسمت دوم

1399/10/3 ساعت 13:53:43

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

حقوق و دستمزد

1399/10/3 ساعت 13:54:17

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

شرکت های تضامنی قسمت اول

1399/10/3 ساعت 13:54:49

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

شرکت های تضامنی قسمت دوم

1399/10/3 ساعت 13:55:17

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

انحلال شرکت های تضامنی

1399/10/3 ساعت 13:56:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

حل تمرین شرکت های تضامنی

1399/10/3 ساعت 13:56:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

شرکت های سهامی قسمت اول

1399/10/3 ساعت 13:57:20

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پارپوینت به همراه ویدئو)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد