دروس ارائه شده استاد محمدی-ناصر

روش تحقیق در ارتباط تصویری

روش تحقیق در ارتباط تصویری

رشته: کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

تعداد محتوا: 12


مشاهده جزییات

عکاسی رنگی

عکاسی رنگی

رشته: کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

تعداد محتوا: 11


مشاهده جزییات

آشنایی با هنرهای معاصر

آشنایی با هنرهای معاصر

رشته: طراحی لباس

تعداد محتوا: 8


مشاهده جزییات

عکاسی تخصصی 2

عکاسی تخصصی 2

رشته: کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

تعداد محتوا: 9


مشاهده جزییات

اصول علمی ارتباط و تبلیغات

اصول علمی ارتباط و تبلیغات

رشته: کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

تعداد محتوا: 4


مشاهده جزییات

هنر و تمدن اسلامی 1

هنر و تمدن اسلامی 1

رشته: طراحی لباس

تعداد محتوا: 9


مشاهده جزییات

نظارت چاپ

نظارت چاپ

رشته: کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

تعداد محتوا: 9


مشاهده جزییات

عکاسی تخصصی 1

عکاسی تخصصی 1

رشته: گرافیک

تعداد محتوا: 10


مشاهده جزییات

عکاسی پایه

عکاسی پایه

رشته: طراحی لباس

تعداد محتوا: 26


مشاهده جزییات

عکاسی تخصصی 1

عکاسی تخصصی 1

رشته: کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

تعداد محتوا: 10


مشاهده جزییات
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد