دروس ارائه شده استاد باقری-میترا

حسابرسی 1

حسابرسی 1

رشته: حسابداری و بازرگانی

تعداد محتوا: 19


مشاهده جزییات

حسابرسی 2

حسابرسی 2

رشته: حسابداری و بازرگانی

تعداد محتوا: 20


مشاهده جزییات

مباحث جاری در حسابداری

مباحث جاری در حسابداری

رشته: حسابداری و بازرگانی

تعداد محتوا: 5


مشاهده جزییات

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

رشته: حسابداری

تعداد محتوا: 33


مشاهده جزییات

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2

رشته: حسابداری

تعداد محتوا: 11


مشاهده جزییات

حسابداری موارد خاص

حسابداری موارد خاص

رشته: حسابداری

تعداد محتوا: 7


مشاهده جزییات

مالیه عمومی و خط مشی دولتها (جدید 961 به بعد)

مالیه عمومی و خط مشی دولتها (جدید 961 به بعد)

رشته: حسابداری

تعداد محتوا: 13


مشاهده جزییات

حسابداری شرکتهای 2

حسابداری شرکتهای 2

رشته: حسابداری

تعداد محتوا: 6


مشاهده جزییات
تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد