حسنی-معصومه

بخش یکم وحی و پیامبری و دین

1399/6/4 ساعت 00:24:35

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

بخش دوم امامت و مهدویت

1399/6/3 ساعت 00:43:33

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

بخش سوم مرجعیت و ولایت در عصر غیبت

1399/6/3 ساعت 00:44:10

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جمعیت جلسه1

1399/6/4 ساعت 00:02:28

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جمعیت جلسه2

1399/6/4 ساعت 00:05:20

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جمعیت جلسه3

1399/6/4 ساعت 00:05:41

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جمعیت جلسه4

1399/6/4 ساعت 00:06:19

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جمعیت جلسه5

1399/6/4 ساعت 00:06:45

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جمعیت جلسه6

1399/6/4 ساعت 00:07:18

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جمعیت جلسه7

1399/6/4 ساعت 00:07:46

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد