وثوقی-زهرا

زبان پیش

1399/2/2 ساعت 22:21:44

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

زبان تخصصی

1399/2/2 ساعت 22:26:12

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

1399/2/2 ساعت 22:29:23

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پی دی اف)

1399/8/22 ساعت 00:20:48

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

گرامر زبان پیش

1399/8/22 ساعت 00:21:31

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جزوه زبان فنی برای دانشجویان مکانیک

1399/8/22 ساعت 00:29:14

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جزوه زبان فنی برای دانشجویان مکانیک

1399/8/22 ساعت 00:29:22

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جزوه زبان فنی برای دانشجویان مکانیک

1399/8/22 ساعت 00:29:37

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جزوه زبان فنی برای دانشجویان مکانیک

1399/8/22 ساعت 00:29:59

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

جزوه زبان فنی برای دانشجویان مکانیک

1399/8/22 ساعت 00:30:01

برای دانلود فایل بر روی تصویر کلیک کنید (پاورپوینت)

تمامی حقوق متعلق به موسسه آموزش عالی روزبه می باشد